GRIPP                    ambulant sociaal werk

GRIPP ondersteunt mensen in hun thuissituatie die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. 

Door het aanbrengen van structuur en het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten, wordt voorkomen dat beginnende problemen leiden tot een neerwaartse spiraal.