Tarieven

Het uurtarief voor een particulier: € 38,50 inclusief BTW.
Zakelijk uurtarief is € 48,50 exclusief BTW.

Je hoeft als particulier de samenwerking met een structuurcoach niet altijd uit eigen zak te betalen. Lees hieronder of er een andere mogelijkheid is:

  • Werkgever: een gezonde en georganiseerde werknemer levert een waardevolle bijdrage. Veel werkgevers investeren dan ook in de ontwikkeling van hun werknemers. Een coachingstraject kan worden betaald uit het opleidingsbudget of onderdeel vormen van een re-integratietraject (Wet Verbetering Poortwachter). Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.
  • Persoonsgebonden Budget: houders van een PGB met indicatie ‘individuele begeleiding’ kunnen de diensten van een professional organizer hieruit laten betalen. Actuele informatie over het PGB kun je vinden op de website van Regelhulp of via het Sociaal Wijkteam of de WMO-Consulent in de gemeente waar je woont.