Tarieven

Het uurtarief voor een particulier: € 40,00 inclusief BTW.
Zakelijk uurtarief is € 48,50 exclusief BTW.
Reiskosten: conform de belastingdienst € 0,21 per km (2023)

Je hoeft als particulier de samenwerking met een begeleider/coach niet altijd uit eigen zak te betalen. 

  • Werkgever: een coachingstraject kan worden betaald uit het opleidingsbudget of onderdeel vormen van een re-integratietraject (Wet Verbetering Poortwachter). Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.
  • Persoonsgebonden Budget: houders van een PGB met indicatie ‘individuele begeleiding’ kunnen de ondersteuning hieruit laten betalen.